Ağır Hizmet Filtresi

AĞIR HİZMET FİLTRELERİ

Ağır hizmet filtrelerinin kullanım amacı, hava akışı esnasında hava içerisindeki istenmeyen çaptaki partikülleri motordan korumaktır. Ağır hizmet veren iş makinaları motorlarında hava filtresi tasarımında maksimum hava tüketimi esas alınır. Ortalama hava debisinin tayininde motorun; toplam silindir hacmi, motor devri ve volümetrik verimin bilinmesi gereklidir. Ayrıca motorun çalışan yüzeyleri arasındaki yüzey kontak ilişkisi, sürtünmelerin tipi (triboloji) ve ısıl ortam (termodinamik) bilinmelidir. Bu tespitler neticesinde tasarlanan bir filtrenin motorun mekanik ömrünü ve yanma verimini artırması kaçınılmaz bir sonuçtur.

Filtrenin önemli özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: İyi bir hava giriş sistemi, yüksek güvenirlilik, yüksek verimlilik, basit servis, giriş sesini absorbe etme özelliği, geri tepmelerden doğacak yangın tehlikesini önlemeli, temiz hava sağlamalı ve bunu yaparken de mümkün olduğu kadar az direnç göstermelidir.

 

Hava Filtresi
FUJİ® ağır iş hava filtresi hem geleneksel hem de radyal conta tasarımlarıyla açık ve kapalı karayolu uygulamalarında kapsamlı koruma sağlar. Yüksek verimliliğe sahip ağır iş filtresi ortamı filtre içinden geçen kir miktarını çok önemli ölçüde azaltır, ilk çalıştırma sırasında giren kiri azaltır ve genel kiri mükemmel bir şekilde çıkarır.

FUJİ® markalı filtrelerimiz motor gereksinimlerinize tam uyacak ve maksimum koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Hava Filtresi Özellikleri
 

  • FUJİ® ağır iş hava filtresi hem geleneksel hem de radyal conta tasarımlarıyla açık ve kapalı karayolu uygulamalarında kapsamlı koruma sağlar.
  • Pek çoğunda pile yığılmasını önlemeye yardımcı olacak ve kirletici maddelerin eşit dağılımı için aynı pile alanı sağlayacak ve filtrenin kullanım ömrünü uzatacak bağımsız alanlı pli (SSP) teknolojisine sahiptir.
  • FUJİ ağır iş hava filtreleri, filtreyle gövde arasında daha iyi bir sızdırmazlık sağlanması için yüksek kaliteli poliüretan contalama kullanır.