• (90) 212 422 94 83

AĞIR HİZMET FİLTRELERİ

 

Ağır hizmet filtrelerinin kullanım amacı, hava akışı esnasında hava içerisindeki istenmeyen çaptaki partikülleri motordan korumaktır. Ağır hizmet veren iş makinaları motorlarında hava filtresi tasarımında maksimum hava tüketimi esas alınır. Ortalama hava debisinin tayininde motorun; toplam silindir hacmi, motor devri ve volümetrik verimin bilinmesi gereklidir. Ayrıca motorun çalışan yüzeyleri arasındaki yüzey kontak ilişkisi, sürtünmelerin tipi (triboloji) ve ısıl ortam (termodinamik) bilinmelidir. Bu tespitler neticesinde tasarlanan bir filtrenin motorun mekanik ömrünü ve yanma verimini artırması kaçınılmaz bir sonuçtur.

Filtrenin önemli özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: İyi bir hava giriş sistemi, yüksek güvenirlilik, yüksek verimlilik, basit servis, giriş sesini absorbe etme özelliği, geri tepmelerden doğacak yangın tehlikesini önlemeli, temiz hava sağlamalı ve bunu yaparken de mümkün olduğu kadar az direnç göstermelidir.