• (90) 212 422 94 83

HAVA FİLTRELERİ

 

Hava filtrelerinin kullanım amacı, hava akışı esnasında hava içerisindeki istenmeyen çaptaki partikülleri motordan korumaktır. Otomobil motorlarında hava filtresi tasarımında maksimum hava tüketimi esas alınır. Ortalama hava debisinin tayininde motorun; toplam silindir hacmi, motor devri ve volümetrik verimin bilinmesi gereklidir. Ayrıca motorun çalışan yüzeyleri arasındaki yüzey kontak ilişkisi, sürtünmelerin tipi (triboloji) ve ısıl ortam (termodinamik) bilinmelidir. Bu tespitler neticesinde tasarlanan bir filtrenin motorun mekanik ömrünü ve yanma verimini artırması kaçınılmaz bir sonuçtur.

Filtrenin önemli özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: İyi bir hava giriş sistemi, yüksek güvenirlilik, yüksek verimlilik, basit servis, giriş sesini absorbe etme özelliği, geri tepmelerden doğacak yangın tehlikesini önlemeli, temiz hava sağlamalı ve bunu yaparken de mümkün olduğu kadar az direnç göstermelidir.

 

 

 

 

 

 

Hava filtrelerinin kullanım amacı, hava akışı esnasında hava içerisindeki istenmeyen çaptaki partikülleri motordan korumaktır. Otomobil motorlarında hava filtresi tasarımında maksimum hava tüketimi esas alınır. Ortalama hava debisinin tayininde motorun; toplam silindir hacmi, motor devri ve volümetrik verimin bilinmesi gereklidir. Ayrıca motorun çalışan yüzeyleri arasındaki yüzey kontak ilişkisi, sürtünmelerin tipi (triboloji) ve ısıl ortam (termodinamik) bilinmelidir. Bu tespitler neticesinde tasarlanan bir filtrenin motorun mekanik ömrünü ve yanma verimini artırması kaçınılmaz bir sonuçtur.

Motorlarda toz ve toksit etkenlerden dolayı meydana gelen aşınma tamamen ortadan kaldırılamamaktadır. Laboratuar çalışmalarında motorlardaki maksimum aşınmayı meydana getiren en büyük partikül çapı 1-21 mikron arasında olduğu tespit edilmiştir. 21 mikrondan sonra aşınma kademeli olarak artan partikül ölçüsüne rağmen ani bir azalma kaydetmiştir. Motor parçalarının aşınmaları ile ilgili yapılan araştırmalarda, kağıt elemanlı bir filtre kullanılan motor ile hiç filtre kullanmayan bir motor arasındaki aşınmalar, demir esaslı motor elemanları arasında 8 kat, krom esaslı motor elemanları arasında 6 kat arttığı gözlemlenmiştir.

Filtrenin önemli özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
İyi bir hava giriş sistemi, yüksek güvenirlilik, yüksek verimlilik, basit servis, giriş sesini absorbe etme özelliği, geri tepmelerden doğacak yangın tehlikesini önlemeli, temiz hava sağlamalı ve bunu yaparken de mümkün olduğu kadar az direnç göstermelidir.

Hava filtresi, motorun yanma odasına gitmekte olan ve motorun özelliği ile direkt ilgili olan istenmeyen çaptaki partikülleri tutabilmeli. Filtrenin hava akışına karşı direnci ve kirlenme nedeni ile direnç artışı, mümkün olduğunca az olmalıdır. Sökülmesi ve takılması ve bakımı kolay olmalıdır. Son derece tozlu ve nemli ortamda çalışması tatminkar olmalıdır. Hava girişi sırasında ses dalgaları meydana geldiği için, hava filtresi aynı zamanda giriş filtresi olarak görev yapmalıdır. Filtre kağıt elemanı basınca karşı dayanıklı olmalıdır. Filtre dayanımını artırmak ve zamanla parçalanan filtre kağıdının motora gitmesini önlemek için filtre elamanının iç ve dış yüzlerine saç metalden yapılmış ve galvanizlenmiş delikli kılıflar konmalıdır. Basit bir filtre, gövdeyi meydana getiren metal bir muhafaza içerisine yerleştirilmiş, alt ve üst kısımlardan contalanmış bir yapıya sahiptir. Bazı tiplerde ise filtre elemanının dayanımını artırmak için, delikli saç metalden galvanizli plakalar veya destekleme çubukları eklenmiştir. Bu plakalar hem filtrenin mukavemetini artırmakta hem de filtre kağıdına dış ortamdan gelebilecek büyük partikülleri bertaraf etmek amacıylada kullanılmaktadır. Hava giriş sirkülasyonunun daha dengeli bir şekilde yapılabilmesi ve hava akışı ile meydana gelen sesin azaltılması amacıyla filtre elemanının dış kısmına plastik kanatlı sirkülatörler eklenmiştir. Contalama, hava akışının tamamının filtreden geçmesini sağlayabilmek açısından önemlidir.